TRAINING EN OPLEIDING

PROFESSIONEEL COACHEN: OPLEIDINGEN RINO

Marianne van der Pool is hoofdopleider professioneel coachen bij Rino Noord-Holland, het opleidingsinstituut voor de GGZ. Zij verzorgt daar de volgende cursussen over coaching:

Coachen als professie
De cursus 'Coachen als Professie' is voor organisatieadviseurs, A&O-psychologen, HRD- en MD-managers, reïntegratieadviseurs en andere coaches die al enige jaren ervaring hebben met individuele coachingstrajecten. Samen met Annemarie van der Meer PCC en verschillende zeer ervaren gastdocenten behandelt Marianne van der Pool theoretische concepten en praktische toepassingen uit de professionele coachingspraktijk en psychotherapie voor korte en langere coachingstrajecten.

Voor meer informatie en cursusdata zie: http://www.rino.nl/cursus/coachen-professie

Oplossingsgericht coachen I - basis
Oplossingsgerichte coaching richt zich op wat goed gaat. Hierdoor komt de weg vrij om op een positieve en pragmatische manier vooruitgang te boeken. In deze inleidende cursus gaan Marianne van der Pool en Leontien Buddemeijer in op de theorie en de praktijk van oplossingsgericht coachen.

Voor meer informatie en cursusdata zie: http://www.rino.nl/cursus/oplossingsgericht-coachen-basis

Oplossingsgericht coachen II - verdieping
Deze cursus biedt een gedegen training in oplossingsgericht coachen voor mensen die al enigszins bekend zijn met deze methodiek. Samen met Carlo Mittendorff richt Marianne van der Pool zich op het verbeteren en uitbouwen van oplossingsgerichte coachingsvaardigheden.

Voor meer informatie en cursusdata zie: http://www.rino.nl/cursus/oplossingsgericht-coachen-verdieping

Positieve psychologie
Met Loeke Richter PCC geeft Marianne de 2-daagse cursus positieve psychologie. Deze cursus richt zich op het toepassen van de bevindingen van de positieve psychologie in professionele coaching en begeleiding.

Voor meer informatie en cursusdata: http://www.rino.nl/cursus/positieve-psychologie

Marianne is programma leider van het door de ICF geaccrediteerde ACTP programma dat opleidt tot de Professional Certified Coach (PCC) accreditatie.
Coachen als professie ,verdieping oplossingsgericht coachen en positieve psychologie zijn daar onderdelen van.

Voor meer informatie zie: http://www.rino.nl/rino-senior-certified-coach


Alle bovengenoemde cursussen kunnen ook op maat incompany aangeboden worden.