COACHING

CARRIÈRE COACHING

Uw loopbaan is voortdurend aan het veranderen. Er doen zich op de werkvloer nieuwe mogelijkheden voor, bijvoorbeeld een promotie. U bent uitgeleerd in uw huidige functie en u bent op zoek naar een nieuwe uitdaging. Of u bent niet meer tevreden in uw huidige werksituatie doordat het beleid, de collega's of uzelf zijn veranderd.

Samen met u onderzoekt Marianne van der Pool wat de volgende stap in uw carrière zou kunnen zijn en hoe u het meest uit uw loopbaan kunt halen. We gaan na in welke werkomgeving uw talenten optimaal tot hun recht komen en welke kwaliteiten u verder zou kunnen ontwikkelen.

De benadering is positief, op de toekomst gericht en praktisch. In (telefonische) tweegesprekken gaan we in op uw huidige baan en het soort werk dat u ambieert. Talentenanalyses en vragenlijsten ondersteunen de coaching.