HOME

Wilt u meer plezier in uw werk?
Wilt u hoger op de ladder komen?
Weet u niet hoe u moet omgaan met de politieke spelletjes op uw werk?
Wilt u een van uw medewerkers laten coachen?
Bent u coach en wilt u nog professioneler worden?
Wilt u als ondernemer efficiënter werken?

Met een gedegen achtergrond in psychologie, management en psychotherapie coacht Marianne van der Pool om bezieling in het werk (terug) te vinden. Samen met u brengt zij uw persoonlijke kwaliteiten in beeld en helpt zij ze in te zetten om het plezier en de effectiviteit in uw werk te vergroten, en de balans tussen werk en privé te verbeteren. Met het stellen van de juiste vragen ontdekt u nieuwe sterke kanten van uzelf. Zij baseert zich daarbij op de nieuwste inzichten en onderzoeksresultaten van de positieve psychologie. Positieve psychologie is een richting in de psychologie die zich met het vergroten van de kwaliteit van leven bezighoudt.

De coaching is concreet, praktisch en to-the-point. Via tweegesprekken en huiswerkopdrachten wordt diep ingegaan op de situatie die u wilt verbeteren. De coaching richt zich op de vragen die u bezighouden en de belangrijke waarden in uw leven. Een talentenanalyse en andere wetenschappelijk bewezen meetinstrumenten kunnen de coaching ondersteunen.

"Tevredenheid over je carrière komt niet door wat je doet, maar door wie je wordt terwijl je aan het werk bent." - Laura Berman Fortgang